News

De veiligheid van ons voedsel

De veiligheid van ons voedsel

02

JUL

2013

De zogenaamde ‘zalmonella’-crisis en ‘paardengate’ hebben het vertrouwen van de Nederlandse consument in de veiligheid van ons eten aan het wankelen gebracht. De voedselschandalen roepen de vraag op of het voedselveiligheids-
beleid wel toereikend is.

Marjolein de Ridder en Frank Komrij schreven hierover onlangs een artikel, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Openbaar Bestuur  (Kluwer). Openbaar Bestuur is een vakblad voor bestuurders dat artikelen biedt over voor de overheidssector relevante beleidsterreinen.

Het artikel betoogt dat de risicogebaseerde benadering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een adequate en kosteneffectieve strategie is voor het handhaven van de voedselveiligheid. Alhoewel voedselincidenten regelmatig voorkomen, blijven de gevolgen voor de volksgezondheid doorgaans beperkt. Het is echter wel van groot belang dat middels onderzoek op toekomstige dreigingen voor de voedselveiligheid wordt geanticipeerd. Ook is nauwere internationale samenwerking nodig om risico’s verbonden met de internationalisering van de voedselketen aan te pakken.

Het volledige artikel kunt u lezen in Openbaar Bestuur, jaargang 23, nummer 6, juni 2013

Gerelateerde expert

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team