News

IMVO

IMVO

08

JUL

2015

Om sociale misstanden in verschillende productiesectoren te bestrijden, wil de overheid tien convenanten sluiten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Dit zijn afspraken met het Nederlandse bedrijfsleven over naleving van en toezicht op milieu, arbeids- en mensenrechten in het buitenland. Dit kan ook relevant zijn vanuit het perspectief van grondstoffenzekerheid. De activiteiten van de grondstofproducerende en –verwerkende industrie hebben vaak allerlei negatieve neveneffecten. Deze zijn niet alleen vanuit sociaal oogpunt en milieuperspectief ongewenst, maar vormen ook een bedreiging voor de voorzieningszekerheid van grondstoffen op de lange termijn. IMVO-convenanten voor deze sectoren of directe afnemers kunnen bijdragen aan duurzame voorzieningszekerheid. Productieprocessen die mens en milieu respecteren, dragen bij aan de veerkracht van de lokale maatschappij en economie, waardoor de kans op instabiliteit en conflict vermindert. Hierdoor neemt de kans op tijdelijke toeleveringsonderbrekingen af. Duurzame grondstoffenwinning en zuiniger gebruik van grondstoffen zorgen er ook voor dat grondstoffenvoorraden langer beschikbaar zijn. Ten slotte kan IMVO de economische betrekkingen met bronlanden versterken, doordat Nederland laat zien oog te hebben voor hun sociale, economische en ecologische belangen. In de internationale strijd om grondstoffen kan dit als strategisch middel ingezet worden om je te onderscheiden van de grondstoffenplunderaars.

Deze column verscheen in het juni nummer van Magazine Deal!

Gerelateerde expert

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team