Publications

Op weg naar een Grondstoffenstrategie

Op weg naar een Grondstoffenstrategie

11

OCT

2011

Beleidsaanbevelingen 
(Abstract)

Het doel van deze quick scan is om inzicht te verschaffen in de verschillende facetten die spelen rond de leveringszekerheid van biotische en abiotische grondstoffen en de mogelijkheden van Nederland om daarmee om te gaan. Het doel van de quick scan is niet om uitputtend te zijn op alle fronten. In deze studie wordt een visie ontwikkeld op biotische en abiotische grondstoffen. Deze visie mondt uit in de aanbeveling dat Nederland een eigen grondstoffenstrategie dient te ontwikkelen.

Nederland heeft geen grondstoffenstrategie. Een grondstoffenstrategie wordt wenselijk geacht vanwege de directe effecten van grondstoffenonzekerheid op de Nederlandse economie, maar nog meer vanwege de indirecte effecten van het veranderende krachtenveld rond grondstoffen op de internationale politieke en economische verhoudingen.

For the complete Report please see the PDF attachment on the right.

Press Release


 

Download rapport als PDF

Gerelateerde expert

Michel Rademaker
Michel Rademaker