Publications

Samenwerken aan Zeldzame Aarden

Samenwerken aan Zeldzame Aarden

30

MAR

2012

In navolging op de Grondstoffennotitie die zomer 2011 werd uitgebracht door de regering, worden in deze studie de mogelijkheden verkend omtrent onderzoeksamenwerking met Japan rond zeldzame aardmetalen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO. Ondanks substantiële verschillen tussen Japan en Nederland, blijkt er op diverse domeinen sprake van overlap in kennisbehoefte. Dit geldt vooral op het gebied van recycling, diepzeemijnbouw en fosforescerende materialen. De overlap in kennisbehoefte kan een aanknopingspunt vormen voor initiatieven van de Nederlandse overheid om de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in beide landen te bevorderen.

Het belang van zeldzame aardmetalen voor de wereldwijde economie is moeilijk te onderschatten. Meer dan 10% van alle internationaal verhandelde producten, gemeten naar waarde, bevatten zeldzame aardmetalen en bijna alle ruwe export komt uit China. Daarmee zijn de geopolitieke en geo-economische belangen groot. Japan heeft ’s werelds grootste zeldzame aardmetalenverwerkende industrie. Om deze afhankelijkheid te verminderen is het land de afgelopen jaren een grootschalig innovatieprogramma begonnen; o.a. op het gebied van recycling, substitutie en reductie van het gebruik van zeldzame aardmetalen.

Initiatieven voor verbeterde samenwerking bevinden zich in de eerste plaats op het vlak van economische diplomatie, gezien de centrale rol die de Japanse overheid opeist wegens de grote strategische economische belangen. Verder kan samenwerking met Japanse collega’s worden versterkt in internationale organisaties en fora, maar ook daarbuiten, door Japanse en Nederlandse onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven samen te brengen. Tot slot, een Japans-Europese zeldzame aardmetalenkringloop zou de importafhankelijkheid sterk kunnen reduceren. Dit verdient overweging. Nederland en Japan kunnen hierin een voortrekkersrol spelen.

Het hele rapport is als PDF te downloaden.

Om de kamerbrief over het haalbaarheidsonderzoek te lezen, klik hier.

Om het persbericht te bekijken, klik hier.
 

Download rapport als PDF

Gerelateerde expert

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team