News

TNO en HCSS nemen voortouw in visie, kennis en innovatie schaarse grondstoffen

TNO en HCSS nemen voortouw in visie, kennis en innovatie schaarse grondstoffen

27

AUG

2013

De beschikbaarheid van kritische grondstoffen komt onder druk te staan. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben behoefte aan een gedegen visie en betrouwbare informatie om zich hierop voor te bereiden.

Bovendien biedt resource efficiency nieuwe economische kansen voor Nederlandse bedrijven. Dit vereist dat grondstoffen een prominente plaats krijgen op de innovatieagenda. De studie ‘Resources for our Future’ van TNO en HCSS biedt inzicht in de economische, ecologische en geopolitieke dimensies van grondstoffen en geeft 21 voorbeelden van ‘best practices’ in resource efficiency in de industrie.

Zie ook Expertisecentrum Grondstoffen

Download het volledige persbericht hier.

Zie ook nieuws Petrochem.nl 

Gerelateerde experts

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team

Michel Rademaker
Michel Rademaker