News

Topwetenschappers: EU klimaatbeleid móét ambitieuzer

Topwetenschappers: EU klimaatbeleid móét ambitieuzer

29

SEP

2014

In Brussel debatteren de Europese landen op dit moment over energie- en klimaatdoelen voor 2030. In de voorliggende plannen streeft de EU in 2030 naar 40% broeikasgasreductie, 30% energie-efficiëntie en 27% hernieuwbare energie. Uit onderzoek door het Europees Milieu Bureau in Kopenhagen volgt dat deze doelstellingen op EU-niveau ook zónder verdere extra inspanningen behaald zullen worden. “Anders gezegd: die ‘doelen’ zijn helemaal geen doelen.”

“Wij dringen aan op aanzienlijk ambitieuzere én bindende Europese doelen voor 2030,” schrijven de wetenschappers, waaronder Louise Vet, Jan Jonker en Herman Wijffels, oud-topman van de Rabobank.

Niet-bindend
De briefschrijvers observeren dat veel forsere reducties van CO2 nodig zijn om de kritische klimaatgrens van twee graden Celsius niet te overschrijden. Daarnaast maken zij zorgen over het feit dat de doelen geen vertaling naar nationale doelstellingen krijgen en niet-bindend zijn voor de nationale regeringen. “We moeten de vrijblijvendheid voorbij en naar juridisch bindend beleid,” aldus de wetenschappers.

Uit onderzoek door het Europees Milieu Bureau in Kopenhagen volgt dat de doelstellingen 27% energie-efficiëntie en 27% hernieuwbare energie op EU-niveau ook zónder verdere extra inspanningen behaald zullen worden. “Anders gezegd: die ‘doelen’ zijn helemaal geen doelen.”

Het móét ambitieuzer
De wetenschappers wijzen ten slotte op het economische voordeel van ambitieus energie- en klimaatbeleid. “Verstandige, ambitieuzere doelstellingen leveren een hogere economische groei op en veel meer banen. En daarop zitten niet alleen miljoenen Nederlanders, maar ook honderden miljoenen Europeanen met smart te wachten.”

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Later in oktober staat het klimaat- en energiebeleid op de agenda van de Europese Raad die bestaat uit de 28 regeringsleiders van de EU.

De wetenschappers geven premier Rutte alvast een boodschap mee. “Wij roepen de EU-leiders concreet op om ambitieuze doelen te stellen: 55% broeikasgasreductie, 40% energie-efficiëntie en 45% hernieuwbare energie op EU-niveau. Maak bindende afspraken en vertaal deze naar nationale doelstellingen.”

De volledige tekst van de brief leest u hier Het Groene Brein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Beumer,
06 2914 9244 mark.beumer@hetgroenebrein.nl

Gerelateerde expert

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team