Publications

Tussen Gouden Bergen en Groene Business. Systeemverkenning van een bio-based economy

Tussen Gouden Bergen en Groene Business. Systeemverkenning van een bio-based economy

21

DEC

2012

Deze verkenning vertrekt vanuit trends en ontwikkelingen in de wereld en kijkt vervolgens naar de consequenties voor Europa en Nederland. Dit ‘van buiten naar binnen’ perspectief contrasteert met veel andere analyses die doorgaans vertrekken vanuit de kansen voor bio-based processen en producten en vooral ingaan op de 'gewenste' maatschappelijke context.

Gekeken is enerzijds naar globale maatschappelijke trends en anderzijds naar specifieke sleutelactiviteiten binnen het Nederlandse innovatiesysteem. De verkenning gaat met deze benadering niet alleen in op de mondiale en Europese context, maar analyseert ook op systematische wijze de sterkten en zwakten binnen het Nederlandse innovatiesysteem.

De trendanalyse laat zien dat een groot aantal trends en ontwikkelingen direct of indirect de ontwikkeling van de bio-based economie beïnvloedt.

Een belangrijk deel van die trends is de komende jaren robuust: de groei van de wereldbevolking, een wereldwijde toename van de vraag naar grondstoffen, energie, voedsel en water, toenemende aandacht voor grondstofefficiëntie, recycling van reststromen en materiaalketenbeheer bij bedrijven, stijgend milieubewustzijn van consumenten. Deze robuuste trends bieden duidelijke kansen voor de ontwikkeling van een economie gebaseerd op vernieuwbare grondstoffen. Maar zonder aanvullende prikkels zijn deze trends onvoldoende krachtig om de bio-based economie aan te kunnen jagen en breed te kunnen uitrollen.
 

Download rapport als PDF

Gerelateerde expert

Marjolein de Ridder
Marjolein de Ridder

Team